1. Bonsai utför bara korta jobb

Falskt. Bonsai har stöd för vad vi kallar Bonsai Subscription. Det betyder att du som företag kan få hjälp av samma student upprepade gånger. Exempelvis har vi Bonsaiare som hjälper företag med ekonomi –och administrationsuppgifter eller copywriting ett antal timmar per vecka.

 

2. Bonsai utför bara småjobb på plats

Falskt. Bonsai har en funktion för Frilansarbete. Många av våra jobb utförs av studenten på distans. Uppdragen är ofta relativt kvalificerade där studenten kan använda sina kunskaper från universitetet, exempelvis kan det vara programmering, excel/powerpoint-jobb eller översättningar.

 

3. Om jag har ett Bonsai-konto förväntas jag posta x antal timmar per månad/år

Falskt. Det finns inga som helst minimumkrav på antal timmar när du har ett Bonsai-konto. Vi tycker att den typen av överenskommelser tillhör den gamla världen. Vi lever för att vi skapar värde åt våra kunder. Sekunden vi upphör med det kommer vi inte få in några uppdrag. Därför arbetar vi hårt mot att alltid vara bäst på det vi gör.

 

4. Det tar lång tid och är krångligt att ta in extern personal

Sant/Falskt. Detta är delvis sant. Traditionella branschen har precis som många andra varit tröga att följa med den digitala utvecklingen. Detta har naturligtvis resulterat i att de fortfarande sköter stora delar av verksamheten manuellt, trots att dagens teknik möjliggör en automatisering i många led. Bonsais plattform automatiserar de delarna vilket betyder effektivare bemanning till ett mer fördelaktigt pris för våra kunder.

Bonsai Plattform

Bonsais plattform är interaktiv och användarvänlig, prova själv!

5. Extern personal är dyr

Precis som nämndes tidigare så kan Bonsai, genom vår automatiserade plattform dra ner våra operativa kostnader relaterade till bemanningsverksamheten – därmed sänka priset mot våra kunder och öka lönen för våra Bonsaire. Resultatet: Nöjda kunder plus att vi attraherar bättre personal!

 

Bonsai är en digital plattform som förmedlar jobb från företag till studenter. Företaget grundades 2015 och finns i Stockholm och Göteborg med planerad expansion till alla studentstäder under 2016/2017.