Med en app i mobilen och löften om snabba svar ska nystartade Bonsai fixa extrajobb åt studenter och en hjälpande hand åt slimmade företag. Nu lanseras appen för studenter och företag i Göteborg.

Studentföretaget Bonsai har utvecklat en app som ska hjälpa företag i behov av en hjälpande hand att hitta studenter i behov av extrainkomster. Kort och gott extrajobb åt studenter. Tanken är att snabba svar från pålitliga studenter i företagens geografiska närhet ska locka den som har tillfälliga arbetsuppgifter som behöver utföras.

– Företag ska kunna använda tjänsten när de behöver få in folk med kort varsel, säger David Karlsson som är en av grundarna bakom företaget.

 

För att det ska vara enkelt för företagen att ta in personal så kan de inte själva välja vilken student som ska utföra uppgiften. I stället lägger beställaren in uppgifter om vilken uppgift som ska utföras och när. Sedan skickar Bonsais system ut frågan till den student som befinner sig närmast företaget. Hon eller han har sedan tio minuter på sig att svara innan nästa student får frågan.

– Om ingen svarat inom en timma så läggs jobbet ut på en allmän lista där alla studenter kan välja jobb, säger David Karlsson.

Hittills har appen testats på ingenjörs- och ekonomistudenter i Göteborg, men tanken är att få in fler studenter och fler orter i systemet.