”Jag läste artikeln Det bortglömda avtalet som ger studenter riktiga jobb i Dagens Nyheter. Det är exakt det Bonsai gör.”

Över 200 jobb

Bonsai har sedan lanseringen i februari 2015 förmedlat över 200 jobb till studenter, de flesta av dem kvalificerade för deras respektive utbildningar. I artikeln kan vi läsa att endast ett hundratal jobb förmedlats till studenter de senaste två åren – Bonsai står troligen för lejonparten av dem.

Vi var själva studenter

Under vår studietid på Chalmers utvecklade vi en plattform för att på ett effektivt sätt kunna slussa ut extrajobb till studenter. Vi insåg att det är mycket svårt för företag att nå ut till studenter, trots att studenterna skriker efter att få kombinera sin utbildning med praktisk erfarenhet. Genom Bonsai kan vi i princip ta bort all administration relaterat till att tillsätta en student för ett företag. Detta ger oss möjligheten att erbjuda höga löner till våra studenter och ett konkurrenskraftigt pris till företagen.

Rekrytering är mycket kostsamt, i vissa branscher som vi talat med kostar en rekrytering av en heltidstjänst så mycket som 100 000 kr. Detta är naturligtvis inte tillämpligt på extraarbetare. Om vi skulle erbjuda en studentrekrytering för 37 500 (100 000 kr motsvarande 15 timmar i veckan) skulle vi inte kunnat erbjuda en enda student ett jobb idag.

Kostnaden kan vara en faktor i avtalets misslyckande. Men vår erfarenhet säger oss att det är flexibilitet som är ledordet.

Flexibilitet

Flexibilitet är vårt största värdeerbjudande mot studenter (och företag). Studentschemat är oflexibelt Tentaveckor och tighta deadlines lämnar sällan tid över för extrajobb. I Bonsai-appen kan studenter själva bestämma när de vill jobba. När det gäller mer traditionella extrajobb sker de flesta på distans med flexibla tider.

Stockholm och Göteborg

Idag finns vi i Stockholm och Göteborg, med planerad expansion till samtliga studentstäder i Sverige och har över 1000 studenter som söker extrajobb. Enligt artikeln kan även statlig och kommunal verksamhet använda avtalet, men det är institutioner vi alltid får mostånd från, då de refererar till offentlig upphandling och liknande (trots att vi går under gränsen för lagen om offentlig upphandling).

Hjälp oss att nå ut

Vi vill gärna vara er hub för att få detta avtal att bära frukt. Men vi behöver er hjälp. TCO och SACO – hjälp oss att tillsätta våra studenter till era medlemmar. Tillsammans kanske vi kan erbjuda alla 300 000 studenter jobb!